Opis oprogramowania AudioDesk

AudioDesk jest w pełni funkcjonalnym pakietem oprogramowania o właściwościach stacji roboczej audio, współpracującym z platformą Mac OS X. Umożliwia  między innymi nagrywanie w czasie rzeczywistym o jakości 24-bit/192-kHz oraz 32-bitowy procesor efektów.

Oprogramowanie to oferuje wielośladową edycję audio, pozycjonowanie ścieżki z dokładnością do jednego sampla. Kompletne, wirtualne środowisko mikserskie (do 64 kanałów stereo), funkcję automatycznego miksu, graficzną edycję miksu oraz edycję automatyki efektów. Ponadto czyszczenie próbek audio, przycinanie ich i pozycjonowanie oraz crossfading. Oprogramowanie AudioDesk obsługuje wtyczki MAS oraz umożliwia wielośladowy eksport z uwzględnieniem nałożonych efektów i automatyki.

Edit Window

Audio

Oprogramowanie AudioDesk nie nakłada sztucznych ograniczeń co do ilości ścieżek, z którymi można pracować. W tym przypadku jedynym ograniczeniem są parametry danego komputera Macintosh.

 

Wirtualny mikser

Ścieżki audio można obejrzeć w prostym, jednolitym mikserze. Do pojedynczego kanału audio można przypisać do 20 efektów oraz 32 kanały stereo. Cały proces jest zautomatyzowany, włączając w to parametry efektów z pięcioma zaawansowanymi trybami automatyki, synchronizację efektów na podstawie beatów oraz edycję danych automatyki z dokładnością do jednego sampla. System automatyki cechuje się bogatym zestawem technologii wspomagających użytkownika takich jak flagi dla zdarzeń dyskretnych oraz narzędzia pozwalające przemieszczać wierzchołki krzywej automatyzacji. Parametry procesu automatyzacji wyświetlane są w decybelach i milisekundach.

Procesor efektów

Oprogramowanie AudioDesk zawiera wiele efektów, które można kontrolować za pomocą łatwego interfejsu graficznego oraz pełnej automatyki. Zawarte w tym oprogramowaniu efekty spełniają najwyższe normy nowoczesnej produkcji audio. Można tu znaleźć dwu-, cztero- i ośmiościeżkowe korektory barwy, symulacje wzmacniaczy lampowych oraz efekty typu distortion z wtyczką PreAmp-1. Pogłosy, kompresor, wielotrybowy filtr w stylu syntezatora, efekty echo i delay, chorus oraz flanger.