Extras

Waken your inner engineer with the MicroBook II’s many advanced extras.

Tuner instrumentalnyTuner

Precyzyjnie nastrój gitarę i inne instrumenty

Zagraj nutę i użyj dużego graficznego wyświetlacza aby nastroić instrument z dokładnością do dziesiątej części centa (jedna tysięczna półtonu). Wyświetlacz tunera wykrywa nutę, oktawę i częstotliwość (w hercach) z regulowaną częstotliwością wzorcową dla A4 pomiędzy 400 a 480 Hz. Możesz nawet stroić zgodne fazowo sygnały stereo. Tuner CueMix jest tak zaawansowany jak dowolny tuner sprzętowy dostępny na rynku. 

 


Generator szumu białego i różowego

Czasami szum jest przydatny i pożyteczny

Dlatego Microbook II dostarcza zarówno biały jak i różowy szum, które mogą być wykorzystane do efektów dźwiękowych, przemiatania filtrów, testowania, kalibracji i wielu innych zastosowań. Z szumem tak blisko pod palcami będziesz zastanawiał się jak mogłeś  bez tego dawać sobie radę.


Generator fal sinusoidalnych

Nieskończenie przydatne w każdym środowisku studyjnym

Ustal częstotliwość, amplitudę i wybierz wyjście. To proste. Fale sinusoidalne mogą być niezwykle przydatne do ustawienia poziomów, kalibracji, rozwiązywania problemów, tworzenia brzmień i wkurzania nieproszonych gości nachodzących twoje studio


 

 


Spektogram „wodospad”

Kaskada informacji – w żywych kolorach

Obserwuj bogate w szczegóły wizualne informacje na temat zawartości częstotliwości  dowolnego sygnału lub miksu. Możesz powiększyć spektogram na cały ekran CueMix. Możesz również połączyć spektogram z analizą FTT na tym samym ekranie lub oddzielić je aby oglądać osobno, lecz w tym samym momencie.

Analiza FTT

Wizualizuj zawartość częstotliwości

Wizualnie monitoruj zawartość częstotliwości swojej muzyki lub innego materiału audio, który odtwarzasz. Oprogramowanie CueMix nakłada FFT bezpośrednio na spektogram tak więc możesz zobaczyć relacje między nimi dla aktualnie odtwarzanego materiału audio

 
 
 
 

Diagram X-Y

Sprawdź zgodność faz w wysokiej jakości obrazie

Wykres X-Y pokazuje stereofoniczny sygnał na standardowej siatce z lewym kanałem na osi „x” i prawym kanałem na osi „y”. Materiał stereo określa się jako będący „w fazie” jeżeli wykres układa się wzdłuż osi x=-y, czyli sygnał pojawia się głównie w górnej lewej i dolnej prawej części ekranu. Sygnał z ekstremalnie szerokim polem stereo będzie się pojawiał bardziej przypadkowo (nie wzdłuż żadnej z osi)

 
 

Punktowy

Liniowy

 
 

Analiza fazy

Sprawdź znoszenie się faz podczas sumowania do mono

We współrzędnych biegunowych, promień reprezentuje częstotliwość, natomiast kąt tworzony z dodatnią osią Y+ reprezentuje fazę sygnału. Stereofoniczny sygnał, zgodny w fazie będzie wyświetlony wzdłuż dodatniej osi Y. Im bardziej wykres odchyla się na lewo i prawo tym miej zgodną fazę posiada. Sygnał w przeciwfazie będzie się znajdował poniżej osi X, a wykres ułoży się wzdłuż osi Y.

Okno analizy fazowej rysuje wykres zależności częstotliwości od różnicy w fazie kanałów sygnału stereo.

 
 

Punktowy

Liniowy

 

Zastosowanie analizy fazy

Analiza fazy może być wykorzystana w szeregu różnych aplikacji w studiu i na scenie. Oto kilka przykładów.

Sumowanie do mono

Jeżeli twój materiał stereo musi być zgrany do mono analiza fazy pozwoli ci zobaczyć, które częstotliwości mogą się nawzajem znieść

Sprawdzanie ogólnej polaryzacji

Szybkie sprawdzenie ogólnej polaryzacji miksu stereo w celu wykrycia problemów fazowych.

 


Oscyloskop

To nie jest oscyloskop Twojego dziadka...

Oscyloskop wbudowany w CueMix to bogata paleta możliwości oraz cyfrowa precyzja. Amplituda wyświetlana jest na osi Y, natomiast czas na osi X. Przycisk Pause pozwala „zamrozić” na chwilę obraz przetwarzany w czasie rzeczywistym, następnie powiększyć go, w celu dokładniejszej analizy. Istnieje kilka różnych opcji wyświetlania, w tym również dzielenie ekranu. Funkcja Waveform Recognition pozwala odszukać w sygnale zadany wycinek wave. Opcje Trigger umożliwiają określenie sposobu wyświetlania sygnału. Oscyloskop może być stosowany w wielu procesach studyjnych, takich jak analiza i porównywanie zawartości harmonicznych, badanie transjentów, porównywanie przesunięć czasowych sygnału oraz detekcja przesterowania. Możesz też wykorzystać oscyloskop jako narzędzie pomocne przy tworzeniu brzmień syntezatorowych.