CueMix FX software

CueMix daje Ci możliwość graficznej kontroli całego miksu. CueMix FX jest kompletnie nowym oprogramowaniem z atrakcyjnym i przejrzystym interfejsem, przeznaczonym do miksowania oraz edycji parametrów korektora. Z jego pomocą ustawisz wszystkie poziomy głośności oraz dokonasz pozostałych ustawień.


CueMix FX może być obsługiwany z poziomu dowolnej aplikacji DAW. Możliwa też jest jego kontrola za pośrednictwem Mackie Control Universal Pro.

Obejrzyj film CueMix FXJedno okno z wieloma zakładkami

Trzy niezależne tabele pokazuję wejścia, porty oraz wyjścia. Kliknij przycisk „Focus” na wybranym kanale, aby edytować jego ustawienia w obszarze po prawej stronie. Dzięki temu otrzymujesz niezależne pola edycji parametrycznego korektora, kompresji oraz pozostałych efektów. Każdy pasek kanału wyświetla graficznie krzywe korekcji, ustawienia kompresji oraz inne parametry kanału. Istnieje również sekcja, poświęcona funkcjom talkback i listenback.

Osiem torów stereo

Twój nowy interfejs MOTO FireWire obsługuje do ośmiu oddzielnych miksów stereo (siedem w przypadku modelu UltraLite-mk3) wysyłanych do dowolnie wybranej pary wyjść analogowych. Na przykład możesz określić oddzielne miksy dla wyjść Main Out, wyjść słuchawkowych, podczas gdy pozostałe tory stereofoniczne mogą być używane jako pętle efektów. Każdy miks może być stworzony na bazie dowolnie wybranych sygnałów wejściowych.

DSP

Bardzo elastyczna architektura efektów pozwala na zapięcie korekcji oraz kompresora na każdym wyjściu oraz wejściu interfejsu. Wysoce wydajny silnik DSP umożliwia korygowanie barwy, niezależnie na wszystkich kanałach. Zasoby wbudowanego procesora DSP są przydzielane dynamicznie, a ich zużycie jest monitorowane w czasie rzeczywistym poprzez aplikację CueMix.

Każde wejście, wyjście oraz tory miksów mogą być wysłane do procesora Classic Reverb, który następnie może zasilić powroty sygnału, z możliwością określenia punktu rozdzielenia sygnału, w celu uniknięcia sprzężeń zwrotnych.

Talkback i Listenback

Konsola mikserska CueMix posiada przyciski Talkback oraz Listenback. Pierwszy z nich pozwala inżynierowi dźwięku wydawać komendy werbalne do osób w pomieszczeniu nagraniowym lub na scenie. Listenback umożliwia komunikację w drugą stronę: z pomieszczenia do nagrywania w kierunki reżyserki. Do komunikacji może zostać wykorzystany jeden z używanych mikrofonów lub istnieje możliwość podłączenia oddzielnego mikrofonu.

Operacja na sygnale stereo

Każde dwa kanały mogą zostać scalone w jeden tor stereo, co pozwala na kontrolę pojedynczym tłumikiem. Panorama stereo jest dostępna w dwóch trybach: Balance oraz Width. Balance działa podobnie do zwykłej panoramy, znanej ze stołów mikserskich – jeden kanał się uwypukla, podczas gdy drugi zanika. Tryb Width określa szerokość obrazu stereo, wyznaczając relatywny stosunek dwóch kanałów względem środka.


Dla stereofonicznych wejść można dodatkowo skonfigurować dekoder Mid-Side z regulowaną kontrolą szerokości. Całość jest kontrolowana z poziomu dołączonego oprogramowania

Mierniki Software

Aktywność sygnału wszystkich wejść, torów sygnałowych oraz wyjść może być monitorowana za pomocą mierników software''owych. Poza miernikami obecnymi na poszczególnych kanałach, miernik w wysokiej rozdzielczości oraz aktywność portów mogą być wyświetlane w podstawowym oknie statusu.Programowanie efektów

Zakładki korektora, kompresora oraz pogłosu dają pełen dostęp do efektów CueMix FX. Ponieważ są one napędzane przez sprzętowy procesor DSP nie obciążają zasobów Twojego komputera. Możesz korzystać z nich nawet, gdy komputer jest odłączony.


Zakładki przedstawione powyżej pozwalają Ci skupić się na jednym kanale jednocześnie oraz edytować jego ustawienia za pomocą wyświetlacza o wysokiej rozdzielczości. Ustawienia EQ oraz procesor dynamiczny mogą być regulowane również dla wszystkich kanałów jednocześnie – możesz wówczas porównać obok siebie krytyczne ustawienia.Tuner instrumentalny oraz narzędzia zaawansowanej analizy sygnałów

CueMix oferuje precyzyjny tuner instrumentalny oraz bogaty arsenał narzędzi analizy sygnałów, wliczając: FFT, sektrogram, oscyloskop oraz narzędzia analizy fazowej.Przedni panel – kontroluj wszystkie funkcje

Wszystkie funkcje (poza narzędziami analizy sygnałów) są dostępne z poziomu panelu przedniego, nawet w trybie pracy niezależnego miksera – bez komputera. Oznacza to, że możesz zaprogramować wszystkie swoje ustawienia poprzez CueMix FX w studio, następnie zabrać go ze sobą na trasę.