MIDI

828mk3 obsługuje 16 kanałów MIDI, synchronizowanych z poziomu preferowanego oprogramowania DAW.

Podłącz swoją klawiaturę MIDI, moduł brzmieniowy oraz kontroler i natychmiast rozpocznij pracę. Zarówno port USB, jak i FireWire obsługuje jednocześnie audio i MIDI, więc nie potrzebujesz żadnej, dodatkowej komunikacji do obsługi MIDI.

828mk3 MIDI connections
MIDI devices

MIDI Thru

Interfejs 828mk3 Hybrid obsługuje najnowszy protokół MIDI Thru, który przesyła dane z wejść bezpośrednio na wyjścia urządzenia, w trybie pracy niezleżnego miksera. Ta funkcja pozwala na obsługę wtyczki lub modułu brzmieniowego (podłączonego do MIDI OUT) za pomocą sterownika wpiętego w wejścia MIDI – nawet w przypadku, gdy komputer jest wyłączony lub nie jest w ogóle połączony z interfejsem.